Мэдээллийн аюулгүй байдал

Технологитой холбоотой аюул, занал, халдлага, довтолгоон удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой эрсдлүүд нэмэгдсэн учир хувь хүн болон албан байгууллагуудад мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах боломж олгох зорилготой -"Мэдээллийн Аюулгүй Байдал” - ын анхан шатны сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

Сургагч багш нар

Байхгүй


Тавигдах шаардлага
  • Мэдээллийн технологийн суурь ойлголттой байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Мэдээлэл, түүний орчин аюулгүй байх үндсэн нөхцөл, шаардлага, орчин нь юу вэ?
  • Мэдээллийн нууцлалыг хэрхэн хангах, нууцлал алдагдахаас хэрхэн сэргийлэх, хамгаалах, мэдээллийн шуурхай байдал, хүртээмжийг хэрхэн бий болгох, учрах эрсдэлүүд нь юу юу байдагтай танилцах ба тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах аргатай танилцана.
2
Мэдээллийн аюулгүй байдал

1. Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэл, аюул, эрсдлийн үнэлгээний суурь ойлголт
2. Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, журам, стандарт, зөвлөмжийг хэрхэн бэлдэх, боловсруулах
3. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн ажиллагааны зарчим, шаардлага хэрэгцээ, хоорондын ялгаа
4. Мэдээллийн аюулгүй байдлын зарим тоног төхөөрөмжийн тохиргоо
5. Цахим орчинд түгээмэл хийгдэж буй халдлагууд болон тэдгээрээс хэрхэн хамгаалах талаарх ойлголтууд, зарим тохиргоо
6. Нууцлалын алгоритмууд /Encryption algorithms/

3
Мэдээллийн аюулгүй байдал анхан, дунд шат

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаснаар таны гаднаас нэвтэрж болзошгүй аюул эрсдлээс хамгаалах бусдад хувийн мэдээлэлээ алдахгүй байх анхан шатны мэдлэгийг олж авах явдал юм. 

  • Хэзээ: VI/02 - VI/05
  • Хугацаа: 4 өдөр (20 цаг)
  • Түвшин: Анхан
  • Төлбөр: <% 250000 | currency: "" : 0 %> ₮
  • Сертификат:
  • Цайны завсарлага:
  • Төлөв: Хаагдсан
Бусад сургалтууд

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.