Мэдээллийн технологийн үндэсний парк

  • Хаяг: Мэдээллийн технологийн үндэсний парк
  • Цахим хуудас: www.itpark.mn/training
  • Имейл: training@itpark.mn
  • Утас: 11-327123
  • Санал хүсэлт: Санал илгээх

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.