Firewall

Firewall нь сүлжээний аюулгүй байдлын систем бөгөөд сүлжээний орж гарах урсгалыг тохируулсан дүрмийн дагуу хянадаг юм. Сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах, тоног төхөөрөмжүүдийн оролт гаралтыг хянах хүсэлтэй хүн бүхэнд зориулсан сургалт


Тавигдах шаардлага

Байхгүй

Сургалтын агуулга

Байхгүй


Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.