Амжилт авчрах Presentation бэлтгэх

Амжилт авчрах Presentation бэлтгэхАмжилт авчрах Presentation бэлтгэхАмжилт авчрах Presentation бэлтгэхАмжилт авчрах Presentation бэлтгэхАмжилт авчрах Presentation бэлтгэхАмжилт авчрах Presentation бэлтгэх


Тавигдах шаардлага
  • Сонирхсон хүн бүхэнд нээлттэй
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Танилцуулга

Танилцуулга


Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.