Видео editing & After effects – Эрчимжүүлсэн сургалт

After effects CC болон Adobe Premier CC -н хосолсон видео реклам, зар сурталчилгааны нарийн түвшний мэдлэг олгох эрчимжүүлсэн сургалт.


Тавигдах шаардлага
  • Сонирхсон хүн бүхэнд нээлттэй
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Хичээл 1

1. After effects

2. Premiere project хэрхэн үүсгэх

3, Timeline sequence хэрхэн ажиллах

4. File, Edit, Layer цэснүүд

2
Хичээл 2

Дуу дүрсний эффект хэрхэн хийх

3
Хичээл 3

After effects, Premiere, Photoshop 3-ийн хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа

4
Хичээл 4

Практик /30 секундийн реклам хийх/

5
Хичээл 5

Практик /30 секундийн реклам хийх/


Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.