Вэб сайт хийж сурцгаая, Front-end Development

Веб сайтыг хийхдээ үндсэндээ front-end, back-end гэж 2 хуваадаг. Энэхүү сургалт нь хэрэглэгчид харагдах хэсэг буюу front-end хөгжүүлэлтийн талаар онол, практик хосолсон сургалт юм.


Тавигдах шаардлага
  • Сонирхсон хүн бүхэнд нээлттэй
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Вебийн үндэс

1. Интернэт гэж юу вэ?

2. Клиент, сервэр гэж юу болох

3. IP хаяг гэж юу болох

4. Протоколууд

5. Домэйн хаяг гэж юу вэ?

6. Веб сайт гэж юу вэ?

7. Веб хөтөч гэж юу вэ?

8. Text editor

2
HTML5 элементүүд

1. Тагууд

2. Атрибутууд

3. Block elements, Inline elements

4. Comment

5. Structure

6. Form, Media

3
CSS-ийн тухай

1. Syntax

2. Tag, Class, ID selectors

3. Pseudo-class selectors

4. Өнгөний код

5. Хэлбэржүүлэлт, properties

6. CSS pseudo-classes

7. CSS animation

8. Бүх төрлийн font ашиглах

9. CSS reset ашиглах нь

10. Responsive хөгжүүлэлт

11. Flexbox, grid

4
SASS-ийг ашиглах нь

1. Variables

2. Nesting

3. Mixins

4. Extensions

5. Operators

5
Framework-үүд, Bootstrap-ийг ашиглах нь

1. Layout

2. Content

3. Components

4. Utilities

5. Icon font ашиглах

6
Веб дизайны талаарх ойлголт

1. Веб дизайны хувьсал

2. Golden ratio, алтан харьцаа

3. Whitespace, зай

4. Өнгө

5. Typography, текст

7
PSD-ээс HTML хөрвүүлэлт

1. Photoshop-ийн мэдвэл зохих үйлдлүүд

2. Дадлага

8
Дадлага

1. Javascript, jQuery-ийн анхан шат

2. Вебийг optimize хийх

3. Git хэрэглээ

4. GitHub Pages буюу сайтаа серверт байршуулах


Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.