Photoshop

Photoshop-ийн ямар нэгэн мэдлэг шаардагдахгүй. Анхан шатнаас мэргэжлийн түвшин хүртэлх мэдлэгийг танд олгоно.


Тавигдах шаардлага
  • Сонирхсон хүн бүхэнд нээлттэй
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Сэдэв 1

Танилцуулга

2
Сэдэв 2

Layers 101, 102

3
Сэдэв 3

Raster Layers 

4
Сэдэв 4

Selections 101, 102

5
Сэдэв 5

Shape layers

6
Сэдэв 6

Layer-ийн загвар үүсгэх

7
Сэдэв 7

Ухаалаг объекттой ажиллах

8
Сэдэв 8

Дүрс бүтээх

9
Сэдэв 9

Зураг засварлах

10
Сэдэв 10

Text Layers

11
Сэдэв 11

Зураг сайжруулах


Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.