Си хэл

Си хэлний програмчлалСи хэлний програмчлалСи хэлний програмчлалСи хэлний програмчлалСи хэлний програмчлалСи хэлний програмчлалСи хэлний програмчлалСи хэлний програмчлалСи хэлний програмчлалСи хэлний програмчлалСи хэлний програмчлал


Тавигдах шаардлага
  • 10 жилийн сургуулийн 8, 9, 10, 11, 12-р ангийн сурагчид
  • Их, дээд сургуулийн оюутнууд
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Си хэл

Си хэлний үндсэн ойлголтууд


Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.