Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нь

Оюуны өмчийн ойлголт, зохиогчийн эрх ба түүнд хамаарах эрх, аж үйлдвэрийн өмч ,оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, оюуны өмчийн зөрчил, түүнийг шийдвэрлэх арга зам


Тавигдах шаардлага

Байхгүй

Сургалтын агуулга

Байхгүй


Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.