Паспорт шалгалтанд бэлгэх сургалт (IP)

Азийн 12 оронд зөвшөөрөгдсөн паспорт шалгалтанд бэлтгэх сургалт. Да-Ба гарагуудад 18:30-21:00 цагийн хооронд.


Тавигдах шаардлага
  • МТ-ийн анхан шатны мэдлэгтэй байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Аж ахуйн нэгжийн хууль эрх зүй
2
Бизнесийн стратеги
3
Хөгжүүлэлтийн технологи
4
Төслийн менежмент
5
Үйлчилгээний менежмент
6
Суурь онол
7
Компьютерийн систем
8
Текникийн элемент

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.