Сүлжээ

Энэхүү сүлжээний сургалт нь нийт 5 хоног, 24 цагийн сургалт юм.

Сургагч багш нар

Байхгүй


Тавигдах шаардлага

Байхгүй

Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Сүлжээ

- Чиглүүлэлтийн протокол (BGP)
- Remote access (VPN)
- Network optimization
- Scalable internet
- Network device and configuration troubleshooting

  • Хэзээ: V/25 - V/29
  • Хугацаа: 5 өдөр (24 цаг)
  • Түвшин: Анхан
  • Төлбөр: <% 250000 | currency: "" : 0 %> ₮
  • Сертификат:
  • Цайны завсарлага:
  • Төлөв: Хаагдсан
Бусад сургалтууд

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.