Active directory

Байгууллагын ажилчид олон төрлийн системд хандахдаа өөр өөр нэр нууц үг ашиглах, нууц үгээ мартах асуудал гардаг. Актив директор домайн контролер нь хэрэглэгчийн нэгдсэн удирдлагын систем бөгөөд хэрэглэгчийн нэр нууц үгийг хадгалах, мөн өөр бусад олон төрлийн системтэй холбогдон ажилладгаараа давуу талтай юм.


Тавигдах шаардлага
 • Мэдээллийн технологийн анхан шатны мэдлэгтэй байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Active directory

Active directory Domain Controller –ийн дэд бүтэц:

 • Актив директорийн ёрөнхий ойлголт

 • Суулгах тохируулах

 • Нөөц Актив директор тохируулах

2
Active directory

Active directory Domain Controller –ийн хөгжүүлэлт:

 • Object –той ажиллах

 • Active directory коммандууд
3
Active directory

Group policy Object:

 • GPO тухай

 • GPO үүсгэх, суулгах, тохируулах, устгах

 • Хэрэгцээтэй GPO –уудыг тохируулах

 

4
Active directory

DNS сервер , DHCP сервер

 • Хэрхэн суулгах тохируулах

 • Хэрэгцээтэй бичилтүүдийн тухай

 • DHCP суулгах тохируулах  

 

5
Active directory

Troubleshooting:

 • Алдааг илрүүлэх

 • Голчлон тохиолдох алдаанууд

 • Тэдгээрийн засах шийдлүүд

 • Нэмэлт програм хэрэгслүүд

 

6
Active directory

Active Directory Certificate Service:

 • Certificate үйлчилгэээны тухай

 • Тохируулах, турших

Aюулгүй байдал


Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.