Компьютерийн хэрэглээ

MS office word, MS office excel, MS office powerpoint, Сүлжээ, Интернэт хэрэглээ, CorelDraw зэрэг програмууд дээр ажиллах анхан шатны мэдлэг олгох сургалт


Тавигдах шаардлага
  • Сонирхсон хүн бүхэнд нээлттэй
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Microsoft Word програмтай ажиллах
2
Microsoft Excel програмтай ажиллах
3
Microsoft Powerpoint програмтай ажиллах
4
Компьютерийн үлжээ
5
Интернетийн хэрэглгээ
6
CorelDraw програмтай ажиллах

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.