Сүлжээ

Энэхүү сүлжээний сургалт нь нийт 4 хоног, 20 цагийн сургалт юм.

Бүртгэл дуусах өдөр
2023-09-22
Эхлэх өдөр
2023-09-25

Бүртгүүлэх

Сургагч багш нар

Байхгүй


Тавигдах шаардлага

Байхгүй

Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Сүлжээ

Сүлжээ, Сүлжээний бүтэц

Мэдээлэл дамжуулалт болон серверийн хаяг

Дотоод сүлжээ, сүлжээний дамжлага

Сүлжээний загвар түүний зарчмууд, VLAN -ийн төрлүүд

Өргөн хүрээний сүлжээний технологиуд

  • Хэзээ: IX/25 - IX/29
  • Хугацаа: 4 өдөр (20 цаг)
  • Түвшин: Анхан
  • Төлбөр: <% 400000 | currency: "" : 0 %> ₮
  • Сертификат:
  • Цайны завсарлага:
  • Төлөв: Бүртгэлт явагдаж байна.
Бусад сургалтууд

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.