Паспорт шалгалтад бэлтгэх сургалт (IP)

Мэдээллийн технологийн чиглэл бүрээр мэдлэг олгох сургалт бөгөөд суралцагч өөрийн түвшинээ тодорхойлон бүлэг бүрээс сонгож суралцах боломжтой.

Бүртгэл дуусах өдөр
2023-09-20
Эхлэх өдөр
2023-09-21

Бүртгүүлэх

Сургагч багш нар

Байхгүй


Тавигдах шаардлага
  • МТ-ийн анхан шатны мэдлэгтэй байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Байгууллага ба хууль эрх зүй (7 цаг - 90,000₮)

(Байгууллагын үйл ажиллагаа, бизнесийн удирдлага, хууль эрх зүйн нийцэл болон байгууллагын дотоод дүрэм, журам)

2
Бизнесийн стратеги (4 цаг - 50,000₮)

(Мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх арга техник, маркетингийн техник, бизнесийн удирдлагын систем, технологийн систем зэрэг бизнесийн стратегитэй холбоотой нийтлэг системүүд)

3
Систем хөгжүүлэх технологи (3 цаг - 40,000₮)

(Систем хөгжүүлэлтийн процесс, туршилтын аргуудаас гадна программ хангамж хөгжүүлэлтийн процесс, арга техник)

4
Төслийн удирдлага (2.5 цаг - 30,000₮)

(Төслийн удирдлагын процесс, арга техник)

5
Үйлчилгээний удирдлага (2 цаг - 25,000₮)

(Мэдээллийн системийг удирдахад шаардлагатай мэдээллийн технологийн үйлчилгээний удирдлагын бүтэц ба үүрэг, системийн орчны ойлголт, системийн аудит)

6
Суурь онол (5 цаг - 60,000₮)

(Тооллын системийн үндэс, олонлог, магадлал, статистик, мэдээллийн тоон хувиргалт, алгоритм)

7
Компьютерын систем (5 цаг - 60,000₮)

(Компьютерын бүрэлдэхүүн хэсэг, системийн бүрэлдэхүүн хэсэг, программ хангамж, техник хангамж, тэдгээрийн шинж чанар)

8
Текнологийн элемент (9 цаг - 115,000₮)

(Хэрэглэгчийн интерфэйс, мультимедиа технологиудын шинж чанар, өгөгдлийн сангийн зохиомж, сүлжээний суурь ойлголт, аюулгүй байдлын арга хэмжээ)

9
Системийн стратеги (2.5 цаг - 30,000₮)

(Бизнесийн процессын ойлголт, бизнесийн үйл ажиллагааг сайжуулах арга техник, мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт, компьютержуулалтын шаардлагын тодорхойлолт болон түүний боловсруулалт)

  • Хэзээ: IX/21 - X/21
  • Хугацаа: 15 өдөр (40 цаг)
  • Түвшин: Анхан
  • Төлбөр: <% 500000 | currency: "" : 0 %> ₮
  • Сертификат:

    Байхгүй

  • Төлөв: Бүртгэлт явагдаж байна.
Бусад сургалтууд

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.