Сүлжээ /анхан шат/

Сургалт нь нийт 4 хоног, 20 цаг үргэлжилнэ.

Бүртгэл дуусах өдөр
2021-08-08
Эхлэх өдөр
2021-08-23

Бүртгүүлэх

Сургагч багш нар

Байхгүй


Тавигдах шаардлага
  • Мэдээллийн технологийн суурь ойлголттой байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Сүлжээ

- IP сүлжээний тухай ойлголт, IP хаяг, портын дугаар, Сүлжээний төхөөрөмжүүдийн тохиргоо хийх - Хаяглалт, чиглүүлэлт (IPv4 and IPv6 addressing, Inter Routing) - Хуурмаг дотоод сүлжээ үүсгэх, дотоод сүлжээ хоорондын аюулгүй байдлын тохиргоо (VLAN, InterVLAN routing, ACL, NAT) - Сүлжээний тасралтгүй найдвартай байдлыг хангах (Layer 3 FailOver) - Аюулгүй байдлын үндсэн тохиргоо (Backup, Log system, Port Security, DHCP security basic)

  • Хэзээ: VIII/23 - VIII/26
  • Хугацаа: 4 өдөр (20 цаг)
  • Түвшин: Анхан
  • Төлбөр: <% 350000 | currency: "" : 0 %> ₮
  • Сертификат:
  • Цайны завсарлага:
  • Төлөв: Бүртгэлт явагдаж байна.
Бусад сургалтууд

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.