Сүлжээ /дунд шат/

Сургалт нь 5 хоног, 24 цаг үргэлжилнэ.

Бүртгэл дуусах өдөр
2021-08-08
Эхлэх өдөр
2021-09-13

Бүртгүүлэх

Сургагч багш нар

Байхгүй


Тавигдах шаардлага
  • Сүлжээ анхан шатны суурь мэдлэг эзэмшсэн байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Сүлжээ

- Чиглүүлэлтийн протокол (BGP) - Remote access (VPN) - Network optimization - Scalable internet - Network device and configuration troubleshooting

  • Хэзээ: IX/13 - IX/18
  • Хугацаа: 5 өдөр (24 цаг)
  • Түвшин: Дунд
  • Төлбөр: <% 400000 | currency: "" : 0 %> ₮
  • Сертификат:
  • Цайны завсарлага:
  • Төлөв: Бүртгэлт явагдаж байна.
Бусад сургалтууд

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.