Сургалтанд бүртгүүлэх

Бүртгэлийн нөхцөл:
  • Сургалтанд хамрагдагсад сургалтын явцад 60-аас дээш оноотой суралцаж байж сертификат гардан авна.
  • Сургалтын төлбөрийг сургалт эхлэхээс өмнө төлсөн байна.
  • Сургалтын бүртгэл сургалт эхлэхээс 24 цагийн өмнө хаагдана.
Зөвшөөрөх

Сүлжээ

  • Хэзээ: IX/25 - IX/29
  • Хугацаа: 4 өдөр (20 цаг)
  • Түвшин: Анхан
  • Төлбөр: <% 400000 | currency: "" : 0 %> ₮
  • Сертификат:
  • Цайны завсарлага:
  • Төлөв: Бүртгэлт явагдаж байна.

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.