Firewall

Firewall нь сүлжээний аюулгүй байдлын систем бөгөөд сүлжээний орж гарах урсгалыг тохируулсан дүрмийн дагуу хянадаг юм. Сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах, тоног төхөөрөмжүүдийн оролт гаралтыг хянах хүсэлтэй хүн бүхэнд зориулсан сургалт

Бүртгэл дуусах өдөр
2018-11-09
Эхлэх өдөр
2018-11-12

Бүртгүүлэх

Сургагч багш нар
Угтахбаяр Найдансүрэн

CCNA instructor sertificate, CEH certificate


Тавигдах шаардлага
  • Мэдээллийн технологийн суурь ойлголттой байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Firewall

1. Сүлжээний орчны халдлага, дайралтын тухай ойлголт

2. Галт хана (Firewall)-ийн үүрэг зориулалт, ажиллагааны зарчим

3. Галт хана ашиглан халдлагаас хамгаалах нь

  • Хэзээ: XI/12 - XI/16
  • Хугацаа: 4 өдөр (16 цаг)
  • Түвшин: Анхан
  • Төлбөр: <% 250000 | currency: "" : 0 %> ₮
  • Сертификат:
  • Цайны завсарлага:
  • Төлөв: Бүртгэлт явагдаж байна.
Бусад сургалтууд

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.