AutoCad

Уг системийг ашиглан хавтгайн болон огторгуйн зураг төслийг боловсруулах, огторгуйд зурагдсан объектын бодит зургийг өндөр түвшинд дүрслэх, нэг зурсан зургаа масштаб, проекцийн хувьд олон хэлбэрээр харах, хэвлэж гаргах зэрэг боломжтой

Бүртгэл дуусах өдөр
2019-04-07
Эхлэх өдөр
2019-04-08

Бүртгүүлэх

Сургагч багш нар

Байхгүй


Тавигдах шаардлага
  • Сонирхсон хүн бүхэнд нээлттэй
Сургалтын агуулга

Байхгүй

  • Хэзээ: IV/08 - IV/12
  • Хугацаа: 7 өдөр (24 цаг)
  • Түвшин: Анхан
  • Төлбөр: <% 250000 | currency: "" : 0 %> ₮
  • Сертификат:
  • Цайны завсарлага:
  • Төлөв: Бүртгэлт явагдаж байна.
Бусад сургалтууд

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.