Хакер 1.0

Халдлагаас хамгаалах

Бүртгэл дуусах өдөр
2020-12-20
Эхлэх өдөр
2020-12-21

Бүртгүүлэх

Сургагч багш нар

Байхгүй


Тавигдах шаардлага
  • Мэдээллийн технологийн суурь ойлголттой байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Хакер 1.0

- Хакер, түүний ажиллагааны зарчим, дараалал
- Эмзэг байдлыг илрүүлэх нь
- Систем хакинг
- DoS халдлага
- MITM халдлага
- SQL injection
- Вэбд халдах нь
- Утасгүй сүлжээний орчны халдлага
- Мобайл төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын ойлголт
- Халдлагаас хамгаалах нь

  • Хэзээ: XII/21 - XII/25
  • Хугацаа: 5 өдөр (20 цаг)
  • Түвшин: Дунд
  • Төлбөр: <% 400000 | currency: "" : 0 %> ₮
  • Сертификат:
  • Цайны завсарлага:
  • Төлөв: Бүртгэлт явагдаж байна.
Бусад сургалтууд

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.