LINUX

Сургалтанд сууснаар та Линукс серверийг өөрийн хэрэгцээ шаардлагат нийцүүлэн тохируулах, төрөл бүрийн сервисүүдийг хослуулан ашиглах, аюулгүй байдлын тохиргоо хийх чадварт суралцана

Бүртгэл дуусах өдөр
2020-11-22
Эхлэх өдөр
2020-11-23

Бүртгүүлэх

Сургагч багш нар

Байхгүй


Тавигдах шаардлага
  • Аль 1 үйлдлийн системийн орчинд ажилладаг байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
LINUX

- Линукс кернелтэй ажиллах 
- IPtables-ийн тохиргоо (Линукс галт хана)
- DHCP, DNS, SSH, Web server, Samba серверийн тохиргоо 
- Автоматжуулалтын тохиргоо 
- Линукс системийн аюулгүй байдлын тохиргоо, ойлголт гэх мэт

  • Хэзээ: XI/23 - XI/27
  • Хугацаа: 5 өдөр (24 цаг)
  • Түвшин: Дунд
  • Төлбөр: <% 300000 | currency: "" : 0 %> ₮
  • Сертификат:
  • Цайны завсарлага:
  • Төлөв: Бүртгэлт явагдаж байна.
Бусад сургалтууд

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.