Сургалтын бүртгэл дуссан байна.

Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Системийн шинжилгээ ба зохиомж хичээл нь 4 өдрийн 20 цагын 10 агуулгаас бүрдсэн юм.

Сургагч багш нар

Байхгүй


Тавигдах шаардлага
 • МТ-ийн суурь ойлголттой байх
Сургалтын агуулга
Сэдэв
1
Системийн шинжилгээ ба зохиомж
 1. Систем хөгжүүлэлтийн тухай, системийг хөгжүүлэх амьдралын цикл
 2. Системийн шинжилгээний арга зүй, системийн шинжээчийн үүрэг, ур чадвар
 3. Системийн бизнес шинжилгээ, мэдээлэл цуглуулах аргууд
 4. Бизнес шинжилгээ: Хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлох
 5. Системийн шаардлага тодорхойлох
 6. Өгөгдлийн урсгалын диаграм зурах
 7. Объект холбоосын диаграм байгуулах, Өгөгдлийн толь бичиг боловсруулах
 8. Системийн дизайн: Оролт ба гаралтын зохиомж
 9. Тестчилэл ба програм хангамжийн үнэлгээ
 10. Нэвтрүүлэлт ба засвар үйлчилгээ, хэрэглэгчийн сургалт
 • Хэзээ: VI/08 - VI/12
 • Хугацаа: 4 өдөр (20 цаг)
 • Түвшин: Анхан
 • Төлбөр: <% 300000 | currency: "" : 0 %> ₮
 • Сертификат:
 • Цайны завсарлага:
 • Төлөв: Хаагдсан
Бусад сургалтууд

Сургалтууд

Онолын мэдлэгийг практикт тургуурлан олгох, дадлагажуулах, мэдлэг, чадварыг баталгаажуулан сертификат олгох

Сургалтын орчин

Орчин үеийн компьютер, өндөр хурдны интернет, тав тухтай орчин

Сургагч багш нар

Чадвартай, заах арга сайтай, албан ёсны сертификаттай, мэргэжлийн багш нар, салбарын шилдэг мэргэжилтэнүүд заана.